dræbersnegl

Dræbersneglen er også et liv!

Dræbersneglen skal have en værdig død! 

ALLE dyr både hvirveldyr og hvirvelløse dyr (herunder snegle) er omfattet af dyreværnsloven. Af loven fremgår:

“§ 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.”

Herudover gælder også:

“§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.”

Mange af de metoder, der i dag bruges til aflivning af dræbersnegle lever i mine øjne IKKE op til dyreværnsloven. Dyreværnloven brydes derfor hver dag, da vi mennesker ikke kan lide sneglene. 

Aflivning af sneglene skal foregå HURTIGT. Det skal ikke foregå på en måde, hvor sneglene får en langsom pinefuld død ved udsultning eller udtørring.  

Du må derfor f.eks. IKKE bruge sneglegift, sneglefælder, saltvandspray, salt på græsset og lignende. Alle disse metoder medfører en langsom pinefuld død for sneglen.

GØR DET ETISK FORSVARLIGT. 

Trods snegle kan synes ulækre, er de stadig små levende væsener, der skal behandles med anstændighed og værdighed. 

 

Fakta om dræbersneglen!

Dræbersneglen (Iberisk Skovsnegl) er en plage for mange haveejere og ikke mindst  hundeejere. Udover at ødelægge beplantningen i haverne er sneglen bærer af hjerte- og lungeorm, der kan medføre døden for hunden.

En udvokset dræbersnegl er cirka 7-15 cm lang. Udseendemæssigt ligner den de røde og sorte skovsnegle.

Sneglen lægger æg to gange om året.

Æggene er mælkehvide eller orangegule.

En snegl kan lægge op til 400 æg fra juni og hen til efteråret. Starten af efteråret er et rigtig godt tidspunkt at gøre en indsats, hvis man gerne vil være “sneglefri” i haven!

Når æggene klækkes, er sneglene cirka 1 cm store.

Dræbersneglen kan bevæge sig op til 9 meter i timen.

 

Hvordan slipper jeg af med dræbersneglen? 

En fælles beslutning!

For at projektet skal lykkes, er det vigtigt flere husstande slår sig sammen. Det nytter ikke at én husstand gør en stor indsats, hvis naboernes haver byder sneglene ideelle betingelser.

Den bedste strategi er at gøre brug af flere forskellige tiltag samtidig.

Her kommer tips & tricks til, hvad du kan føre for at slippe af med sneglene.

 

Fang sneglen!

Det er bedst at fange sneglene om aftenen eller tidlig morgen. Her er der mest fugt, og sneglene ELSKER fugt.

Tag en runde i haven hver morgen med en skovl. “Kap” sneglene over med skovlen.

Lad der gå en halv times tid. Tag derefter en runde til. De døde snegle tiltrækker deres artsfæller, der vil forsøge at æde de døde snegle. En død snegl er god lokkemad for at få flere frem.

Undgå at have store kompostbunker og brændestabler i haven, da de er meget svære at undersøge for dræbersnegle. Sæt evt. en LILLE kompostbunke op, der hver dag tjekkes for snegle.

Nogle indsamler sneglene for derefter at hælde kogende vand over dem. Kogende vand dræber sneglene øjeblikkeligt.

 

Sneglefælder!

BØR IKKE BRUGES !

Der findes sneglefælder, f.eks. ølfælder, der tiltrækker sneglene og dræber dem. Jeg mener, at denne metode er i strid med dyreværnsloven, da sneglene udsættes for unødig lidelse – derfor ikke mere om sneglefælder. Bare glem dem!

 

Sæt et sneglehegn/kant op!

Har du en dejlig køkkenhave eller planter, du meget nødig ser ædt af snegle?

Begræns sneglenes adgang til området.

Kommercielle sneglehegn eller sneglekanter kan købes i dyre domme, men man kan selv lave et ved at købe en galvaniseret plade og bukke den.  Et sneglehegn skal placeres cirka 10 cm nede i jorden og være 30 cm over jorden.

Det øverste af pladen skal bukkes ud af i en vinkel på cirka 45 grader, så det fra siden ligner et 1-tal. Sneglen kan ikke kravle op over kanten, da de hænger frit i luften.

Pas på der ikke vokser ting på hegnet, som sneglen kan bruge som ”bro” til at komme over kanten.

Indfang sneglene når de falder ned fra sneglekanten.

 

Giv dem tørt på!

TÆNK DIG OM!

Snegle kan ikke lide at kravle på ujævnt tørt underlag. De har en meget følsom glidesål.

Et ujævnt underlag ødelægger sneglenes slimspor, så det ikke er attraktivt for dem at gå den vej.

Sørg for der er bart mellem dine bede. Når din planter vandes, skal du ikke vande mellem planterne.

Du kan også lægge mos ud i din have mellem bedene, sneglene kan ikke lide at gå på det tørre mos.

Grannåle har også en afskærmende effekt.

Nedfaldsskaller fra træerne og træflis kan bruges til samme formål.

På denne måde vil sneglene naturligt fravælge visse ruter.

Du må IKKE spraye med saltvand eller lægge salt ud på haven. Salt vil trække vand ud af snegle, så de dør af væskemangel. Det er decideret dyremishandling!

 

Sneglegift

SKAL IKKE BRUGES 

Nogle produkter, der er godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af snegle.. Det kan f.eks. være Ferramol!  Det udsender en lugt, der tiltrækker sneglene. Jernfosfat ødelægger sneglenes fordøjelse, så de efter et par dage stopper med at spise. Sneglene trækker sig typisk tilbage tiL deres gemmesteder og dør, og man ser ofte ikke de døde snegle.

Vær opmærksom på sneglegift,  der er ofte at udsulte levende væsener med henblik på aflivning.

Selvom pindsvin eller fugle æder Ferramol, tager de ikke skade – BRUG IKKE GIFT!

Det er tankevækkende at midlet er godkendt af Miljøstyrelsen.

 

Giv sneglene pip!

En mere alternativ og knap så praktisk metode skal nævnes, selvom den næppe er særlig relevant! Moskusænder æder dræbersnegle. Problemet med ænderne er, de efter indtag af snegle efterlader store mængder afføring, der så også udgør et problem for haveejeren.

 

Pindsvinet er din ven!

Pindsvin æder dræbersnegle. Du kan derfor med fordel gøre din have attraktiv for pindsvin.

Dette kan dog konflikte med sneglene, da store tætte kompostbunker er gode for pindsvin at bo i, men svære for mennesker at finde dræbersnegle i.

Du skal derfor selv gøre en indsats for at komme af med sneglene og ikke sætte alle pengene på pindsvin.

 

Sæt i gang nu! 

Sæt gerne ind på alle fronter på en gang!

Din have skal gerne være et balanceret økosystem med et bredt udvalg af planter og dyr.

Selvom et helt naturligt økosystem er at foretrække, kommer vi ikke uden om at gribe ind i miljøet for at skabe bedre forhold for pindsvin og dårligere forhold for dræbersnegle.