Tag Archive for: Dyreværnsloven

Stram grebet HELT om brugen af fyrværkeri!

Der lægges op til at regeringen vil begrænse brugen af fyrværkeri, så det fra næste år kun vil være tilladt for privat personer at benytte det fra d. 31. december til 1. januar.

Tiltaget hilses naturligvis meget velkomment, men det er ikke godt nok!

Desværre bliver dyr også bange nytårsaften og dagen derpå.

De har nemlig ikke læst lovprogrammet og ved at det ”bare” er i anledningen af nytåret, der skydes af.

De skadelige effekter på dyrene psyke som følge af fyrværkeriets hærgen kan være så invaliderende, at det er brud på dyreværnsloven, når der bruges krudt.

Dyreværnsloven skal nemlig beskytte dyr md unødig smerte og lidelse.

Jeg håber, derfor vi får et totalt forbud mod brug af fyrværkeri hele året – uden undtagelser!

Møde med borgmesteren om fyrværkeri i Gentofte!

Det er ingen hemmelighed, jeg er indædt modstander af brugen af fyrværkeri!

Jeg kæmper fortsat for, der på et tidspunkt skal være et totalt forbud mod brugen af fyrværkeri hele året rundt.

Fyrværkeri skader nemlig i den grad dyrene. De mange kraftige lysglimt og høje lyde skræmmer dem og kan give vedvarende traumer, der i den grad hæmmer livskvaliteten!

Fyrværkeri har desuden en række negative konsekvenser for miljøet og er også til stor gene for mange mennesker!

Fyrværkeri er dog også til stor glæde for både børn og voksne – et ofte brugt argument for at fyre løs og derfor kan man se på, om der findes gode alternative løsninger, som gavner fællesskabet – INDTIL jeg får mit forbud igennem på Christiansborg ud fra hensynet til dyrenes!

Heldigvis er jeg ikke alene med min bekymringer.

Jeg har fået opbakning af Malene Brandt, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte!

Vi har teamet op med Henrik Beha Pedersen fra ’Plastic Change’ og Mette Hørdum fra bureauet ’Pong’. Mette og Henrik bor også i Gentofte.

Vi har haft et møde med borgmester i Gentofte Michael Fenger for at drøfte mulighederne for om vi lokalt kan igangsætte en proces, der skal kan skabe en kulturændring til, hvordan vi forholder os til og bruger fyrværkeri. Så brugen mindskes til gavn for dyr, mennesker og miljø!

Mødet var positivt, og vi arbejder videre i vores gruppe med nogle gode tanker om et projekt!

Det hører I mere om, når processen er lidt videre!

Der er rigtig mange grunde til at se på, hvad vi kan gøre for at skabe en kulturændring omkring den måde, vi bruger fyrværkeri på, indtil det en dag forhåbentlig forbydes!

Det er små skridt på en lang rejse, da det ikke er nemt at ændre en tradition.

Men det er værd at kæmpe for – både for dyrene, miljøet og fællesskabets skyld!

Bare fordi man har en snude eller et næb, har man ikke en stemme i den offentlige debat, så vi må bjæffe højt for deres skyld!

Tak til Malene Brandt, Henrik Beha og Mette Hørdum for at være ildsjæle, der er er med på at tage action og handle!

Hjælp os at hjælpe dyrene i Ukraine!

Tidligere jægersoldat Thomas Rathsack og jeg samler penge ind til fordel for Ukraines dyr!

Krigen raser, og dyr i massevis er stadig ofre for en brutal virkelighed. 

Dyrlægerne i Ukraine kæmper for at behandle de ekstremt mange dyr, der lider voldsomme skader. 

De arbejder også benhårdt for at få neutraliseret så mange dyr som muligt, så bestanden af dyr ikke eksploderer. 

Dyrlægernes klinikker er ødelagte og mange steder er inddraget som “bombe shelters”, der hjælper mennesker i ly. 

Situationen er kritisk, da dyrlægerne i den grad mangler medicin til at udføre deres livreddende arbejde. 

Vi samler derfor penge ind, der skal bruges til medicin, der sendes afsted til Ukraine og leveres direkte til dyrlægerne.

Vil du hjælpe så send en donation til mobilepay 71764 (Fra snude til snude).

Har du foder, som du gerne vil donere, kan det afleveres på Gersonsvej 2, (Dyreklinikken Artemis) indtil kl 17 på hverdage, i weekenden kan det lægges under trappen.

Krigen må aldrig blive den “nye normal”! 

Dit bidrag vil gøre en stor forskel for ildsjæle, der kæmper for dyrene i en urimelig virkelighed!

Spar krudtet og red dyrene!

Nu starter rædslerne for dyr landet over. Det er nemlig fra d. 15. december tilladt for privatpersoner at købe fyrværkeri til brug over nytåret.

Desværre er der mange mennesker, der ikke respekterer den givne periode, hvor man lovligt må affyre fyrværkeri, som starter d. 27. december.

Det medfører, at rigtig mange dyr uden varsel kan blive udsat for et kæmpe chok, hvis de er så uheldige at få et heksehyl skudt af i deres nærhed.

Chokket sætter sig på krop og sjæl og bæres med videre. Det kan efterfølgende gøre dyrene mere ængstelige, hvilket kan have invaliderende konsekvenser.

Brugen af fyrværkeri er et brud på dyreværnsloven, der skal sikre dyr mod unødig smerte og lidelse og bør være forbudt hele året uden undtagelser.

Indtil det eksekveres, bør salget af fyrværkeri til privatpersoner naturligvis være forbudt.

Perioden hvorpå fyrværkeri skal indskrænkes markant, som det er tilfældet i flere af vores nabolande.

Lad dyrenes ve og vel komme før menneskers behov for forlystelse.

Læg fyrværkeriet på hylden i år og brug f.eks. i stedet pengene på at hjælpe dyr og mennesker, der i disse tiders i den grad har brug for hjælp som følge af krig og ødelæggelse.

Fyrværkeri skader de vilde fugle!

Fyrværkeri er også skadeligt for fuglelivet!

Et nyt studie publiceret af Århus Universitet (Center for Adaptiv Naturforvaltning) viser, at trækfugle som gæs i den grad stresses, når de oplever fyrværkeri.

Kort fortalt er adfærden hos 347 gæs undersøgt gennem en årrække: 12 dage før og 12 dage efter nytårsaften under påvirkning af fyrværkeri.

Nogle af reaktioner på fuglene var: kunne ikke finde hvile, fløj højere og længere på himlen, og brugte mere tid på at lede efter føde efterfølgende. Mange vendte ikke hjem til det sovested, de havde forladt nytårsaften.

Vi har en dyreværnslov, der skal beskytte dyr mod unødig smerte og lidelse.

Studiet her er endnu et eksempel på, hvordan fyrværkeri skader (også) de vilde dyr i naturen, og dermed skal der være et forbud mod brug af fyrværkeri hele året uden undtagelser.

Læs studiet her!

 

Drop brug af fyrværkeri!

Fyrværkeri bør forbydes – muligheden for at hjælpe dyrene er i år stærkt begrænsede.

Dagene op til og efter nytårsaften er et mareridt for mange kæledyrsejere. Rigtig mange dyr bliver nemlig ekstremt bange, når det buldrer, og himlen lyses op af fyrværkeri.

Det er nødvendigt for dyrlægerne at ordinere mange kæledyr dyr beroligende medicin for at hjælpe dem til at komme gennem nytåret uden ”at dø af skræk”.

Der er ikke en slags medicin, der virker lige godt for alle.

Gennem årerne har dyrlægerne fundet frem til, hvad der virker bedst for hver enkelt dyr og er blevet gode til at vejlede nye patienter i, hvad vej vi skal gå i forhold til eventuelt opstart af medicinering.

I år bliver det markant anderledes. Vores mulighed for at hjælpe dyrene er nemlig blevet stærkt forringede.

På grund af de nye regler, der er udsprunget fra et EU direktiv, er det blevet meget vanskeligt og administrativt tungt for os at benytte meget af den medicin, som vi tidligere har haft succes med at give dyrene i forbindelse med nytåret.

De danske politikere bør tænke på dyrene og helt forbyde brugen af fyrværkeri.

Dyr er desværre ikke noget, man bruger tid på at tale om i valgkampen.

Det vil være klædeligt om nogle politikere kom på banen og talte dyrenes sag. Et godt sted at starte vil være at sløjfe brugen af fyrværkeri i år.

Det vil spare mange kæledyr for unødvendig smerte og lidelse og ikke mindst fjerne en stor bekymring for de mange ulykkeligere ejere, der bare gerne vil have, at deres dyr har det godt.

Der har aldrig været mere brug for et forbud end nu – så lad os bruge krudtet andet steds end til gene for dyrene!

 

Sparta skal droppe brugen af fyrværkeri til DHL stafetten!

Mandag løbes der ”DHL stafet” i København.

En tilbagevendende begivenhed, der samler folk omkring teamwork og motion.

Desværre får dagen en kedelig afslutning, da arrangørerne har besluttet at runde eventen af med et festfyrværkeri sidst på aftenen.

Løbet afholdes i Fælledparken, der er et af de mest populære steder at lufte sin hund, og der er rigtig mange hunde i København.

Både hundene, der luftes i parken samt de, der befinder sig i hjemmet, kan derfor forvente at blive skræmt for vid og sans mandag aften.

Fyrværkeri skader alle dyr: hunde, katte og de vilde dyr i naturen. De høje brag og lysglimt kan nemlig give dyrene invaliderende traumer.

Angsten forplanter sig i kroppen og kan gøre dyrene yderst sensitive i mange andre situationer i hverdagen.

Brugen af fyrværkeri påfører dyr unødig smerte og lidelse og er brud på dyreværnsloven, hvilket kaster en sort skygge over Spartas ellers fine arrangement.

Så kære Sparta? Vil I ikke vise et godt eksempel og droppe det planlagte fyrværkeri?

Dagens afslutning med det planlagte skyderi et endnu et godt eksempel på, at brugen af fyrværkeri bør være forbudt hele året uden undtagelser – for dyrenes skyld.

Status fra Ukraine!

Endnu engang skal der lyde en stor tak til alle Jer, der til sammen har doneret ca. 85.000 kroner!
Penge, der blev brugt til indkøb af medicinske komponenter, der for ca. 2 uger siden blev sendt til Polen med det formål at hjælpe de mange dyr, der også er ofte for krigen.

Fakta er at de fleste dyreklinikker i Ukraine er rippet for udstyr.

Alt, hvad der kan bruges til mennesker, er nemlig taget i brug til fordel human hjælp, hvilket efterlader en yderst frustrerende situation for dyrlæger og hjælpere.

Vores sending blev i første omgang leveret til en polsk dyrlæge på en klinik i Meduka i Polen. Da det på daværende tidspunkt stadig var muligt at indkøbe vacciner med mv. i Polen., blev en stor delt sendt til Ukraine.

Tingene blev pakket, og når dyreambulancer ankom fra Ukraine, blev det sendt med tilbage ind i landet.

Der mangler naturligvis stadig virkelig meget veterinært udstyr, og det kommer kun til at blive endnu værre.

Du kan derfor naturligvis stadig støtte os ved at sende en donation til mobilepay 71764 (fra snude til snude), så vil vi hjælpe alt det, vi kan gennem blandt andet Fair Dog og andre fantastiske mennesker, der i øjeblikket er on location og gør en kæmpe indsats.

Vi blev lige før påske spurgt, om vi kunne levere foder for et meget stort beløb, da der var kommet en donation. Transporten skulle afsted samme eftermiddag, så det skulle gå stærkt.

”Jamen, Lise så har vi jo nærmest ikke mere foder på klinikken?” – nej, men der er næppe nogle i reservatet, der dør af sult, så lageret blev tømt og sendt afsted. Nogle gange er der bare ikke tid til den store planlægning, der skal bare eksekveres.

Man kan kun med sorg i hjertet forestille sig, hvordan tingene udvikler sig for de stakkels dyr.

Praktiserende dyrlæger i Danmark er jo så privilegerede at have stort set alt udstyr og medicin til rådighed – ikke at have bare det mest basale som f.eks. et stetoskop, må være enormt frustrerende, da det gør en kæmpe forskel, når dyrene skal hjælpes.

De efterladte dyr!

Forestil dig at måtte efterlade dit elskede kæledyr på gaden uden at vide hvilken grum skæbne, der overlades til?

Det er desværre virkeligheden for rigtig mange mennesker i det krigshærgede Ukraine i disse dage.

Mange dyr efterlades i Ukraine, da befolkningen er nødt til at flygte ud af landet uden mulighed for at tage dyrene med dig. Nogle efterlader særligt de større dyr på internater i Polen på deres flugt, hvis de har mulighed for det.

Hjælpeorganisationer forsøger at få reddet de efterlade dyr fra gaden ud af landet.

Der er RIGTIG mange dyr, der er ofre for denne ulykkelige krig, og dermed også mennesker, hvis hjerter knuses ved tanken om, hvad der mon kommer til at ske med deres elskede firbenede venner. At hjælpe dyrene vil forhåbentlig også hjælpe et menneske.

Vi hjælper Team Fair Dog med at hjælpe dyrene, der kommer over grænsen til Medyka i Polen, hvor de fantastiske frivillige gør en kæmpe forskel for de ankomne dyr.

At hjælpe dyr i en krigssituation er ”ikke bare” sådan, da det jo ikke er en badeferie, man skal afsted på.

Der er en række krav i forhold til covid, der skal være opfyldt, før man overhovedet må komme ind i Polen. Det anbefales kraftigt, at man er vaccineret mod hundegalskab (rabies) og leverbetændelse (hepatitis), hvis man vil afsted og skal have med dyr at gøre.

Team Fair dog har i den grad taget aktion på få hjulpet dyrene i Medyka i Polen. Der har allerede været flere fantastiske frivillige dernede, der har rapporterer tilbage til os hjemme i Danmark.

Team Fair dog samarbejder med ADA.

ADA er en dyrevelfærdsorganisation i Polen, der administrer et ”non-kill shelter” og derfor er vant til at håndtere efterladte og tilskadekomne dyr. De samarbejder med dyrlægerne og de frivillige om sammen at hjælpe de mange dyr.

Der er rigtig mange praktiske udfordringer, når man skal etablere et hjælpeområde i et fremmed lang, særligt da det foregår i en krigssituation, så tingene er ikke altid som, de plejer.

Dyrenes Beskyttelse har herhjemme også været på banen i denne ulykkelige situation. Det har ført til, at der har været møder med Fair Dog og Dyrenes Beskyttelse, så vi sammen kan finde ud af at gøre den største forskel for dyrene.

Dyrenes Beskyttelse har for nogle dage sendt en mand i felten. En person med erfaring fra militæret, der tidligere har været med til at etablere ”camps” i kriseområder.

Han skal hjælpe med at koordinere alle kræfterne og få etableret et hjælpeområde på stedet sammen med dyrlæger og frivillige. Han er sendt afsted sammen med en dansk dyrlæge.

Der skal nemlig være kontakt alle parter i mellem: myndigheder, dyrlæger, ADA, Team Fair Dog og de mange frivillige, der i praksis gør en kæmpe indsats. Hvad nytter det, man har store vaskekar og shampoo, hvis der intet vand er? Hvad hjælper mange ton sække med foder, hvis ikke de sendes det rette sted hen osv. Der er utrolig mange praktiske ting, der skal lykkes for, vi kan gøre en forskel.

Flere af Team Fair Dogs frivillige er på vej afsted og de giver os meldinger tilbage om, hvordan tingene udvikler sig.

Mange personer herhjemme har skrevet og sagt: ”sig til hvis der er noget, vi kan gøre”.

Lige nu er det bedste at gøre at sende penge, så vi kan få så medicin som muligt afsted.

Vi afventer lige nu at forholdene på stedet og koordineringen alle parter i mellem er af en sådan karakter, vi er sikre på, at vores donation havner det rigtige sted og bliver brugt korrekt.

Inden for en uges tid håber vi at kunne bringe vores sending af vacciner og piller mod parasitter afsted.

Hudsygdomme som følge af parasitter er et kæmpe problem, og der kan en pille gøre en stor forskel for et dyr. De er desværre dyre.

Vi har samlet 70.00 kroner ind allerede. Der er brug for langt mere.

Du kan stadig hjælpe ved at sende dit bidrag til 71764 (Fra snude til snude).

Det kan du rent faktisk gøre, og det vil gøre en forskel for et dyr, der er efterladt af sin familie på flugt.

Tak til alle Jer, der allerede har hjulpet.

 

 

 

 

Operationen er i gang!

Vi har sat et støtteprojekt i gang, der skal hjælpe Foreningen Fair Dog Fan side fantastiske projekt i Polen, der hjælper de ukrainske flygtninges dyr!

Vi har haft dialog med dyrlægerne, der overser projektet i Polen samt en række andre fantastiske mennesker, der i Danmark gør et kæmpe stykke arbejde for, at vi kan hjælpe rigtigt!

“On location” på campen mangler rigtig mange ting, så dyrlæger og frivillige bedst muligt kan varetage behandling af dyrene!

Vacciner til hunde og katte er vigtige!

De fortæller også, at rigtig mange hunde og katte i den grad lider på grund af problemer med huden.  De klør sig voldsomt, har infektioner i huden, der ofte er startet af parasitter i som ræveskab, hårsækmider og lopper!

Behandles dyrene ikke, går de et yderst smertefuldt forløb i møde! Der er derfor i den grad behov for medicin, der forebygger og behandler parasitter!

Vores indsamling af penge vil primært blive brugt på indkøb af receptpligtige varer.  Desværre er produkterne til brug mod parasitter meget dyre! En enkelt behandling til en stor hund koster ca. 300 kroner.

Vi har snart samlet 50.000 kroner ind!

Trods det er mange penge, så rykker det slet ikke nok, hvis vi også vil medsende de vigtige midler mod parasitter, som de desperat efterlyser!

Vi kender produkterne i Danmark, da vi i stor stil bruger dem til at forebygge angreb fra skovflåter! Vi håber derfor fortsat, folk vil hjælpe og sende et lille beløb!

Vores første sending af medicin skal afsted i næste uge, så vi har stadig mulighed for at opgradere vores indsats!

Send dit bidrag til 71764 (Fra snude til snude)!

Måske du vil donere “en pille” næste gang, du selv under Danmarks trygge vinge, indkøber en behandling til dit eget kæledyr!

TAK til alle Jer der har allerede har hjulpet!

Sammen kan vi køre en stor forskel for dyrene, der også er tabere i krigen!

Hjælp til dyrene kan være den bedste støtte til et menneske, der allerede er presset i bund !

Kærligheden til dyr er universel, og den  kan ingen tage fra os, uanset hvor i verden man befinder sig!