Tag Archive for: Dyrevelfærd

Dræbersneglen er også et liv!

Dræbersneglen skal have en værdig død! 

ALLE dyr både hvirveldyr og hvirvelløse dyr (herunder snegle) er omfattet af dyreværnsloven. Af loven fremgår:

“§ 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.”

Herudover gælder også:

“§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.”

Mange af de metoder, der i dag bruges til aflivning af dræbersnegle lever i mine øjne IKKE op til dyreværnsloven. Dyreværnloven brydes derfor hver dag, da vi mennesker ikke kan lide sneglene. 

Aflivning af sneglene skal foregå HURTIGT. Det skal ikke foregå på en måde, hvor sneglene får en langsom pinefuld død ved udsultning eller udtørring.  

Du må derfor f.eks. IKKE bruge sneglegift, sneglefælder, saltvandspray, salt på græsset og lignende. Alle disse metoder medfører en langsom pinefuld død for sneglen.

GØR DET ETISK FORSVARLIGT. 

Trods snegle kan synes ulækre, er de stadig små levende væsener, der skal behandles med anstændighed og værdighed. 

 

Fakta om dræbersneglen!

Dræbersneglen (Iberisk Skovsnegl) er en plage for mange haveejere og ikke mindst  hundeejere. Udover at ødelægge beplantningen i haverne er sneglen bærer af hjerte- og lungeorm, der kan medføre døden for hunden.

En udvokset dræbersnegl er cirka 7-15 cm lang. Udseendemæssigt ligner den de røde og sorte skovsnegle.

Sneglen lægger æg to gange om året.

Æggene er mælkehvide eller orangegule.

En snegl kan lægge op til 400 æg fra juni og hen til efteråret. Starten af efteråret er et rigtig godt tidspunkt at gøre en indsats, hvis man gerne vil være “sneglefri” i haven!

Når æggene klækkes, er sneglene cirka 1 cm store.

Dræbersneglen kan bevæge sig op til 9 meter i timen.

 

Hvordan slipper jeg af med dræbersneglen? 

En fælles beslutning!

For at projektet skal lykkes, er det vigtigt flere husstande slår sig sammen. Det nytter ikke at én husstand gør en stor indsats, hvis naboernes haver byder sneglene ideelle betingelser.

Den bedste strategi er at gøre brug af flere forskellige tiltag samtidig.

Her kommer tips & tricks til, hvad du kan føre for at slippe af med sneglene.

 

Fang sneglen!

Det er bedst at fange sneglene om aftenen eller tidlig morgen. Her er der mest fugt, og sneglene ELSKER fugt.

Tag en runde i haven hver morgen med en skovl. “Kap” sneglene over med skovlen.

Lad der gå en halv times tid. Tag derefter en runde til. De døde snegle tiltrækker deres artsfæller, der vil forsøge at æde de døde snegle. En død snegl er god lokkemad for at få flere frem.

Undgå at have store kompostbunker og brændestabler i haven, da de er meget svære at undersøge for dræbersnegle. Sæt evt. en LILLE kompostbunke op, der hver dag tjekkes for snegle.

Nogle indsamler sneglene for derefter at hælde kogende vand over dem. Kogende vand dræber sneglene øjeblikkeligt.

 

Sneglefælder!

BØR IKKE BRUGES !

Der findes sneglefælder, f.eks. ølfælder, der tiltrækker sneglene og dræber dem. Jeg mener, at denne metode er i strid med dyreværnsloven, da sneglene udsættes for unødig lidelse – derfor ikke mere om sneglefælder. Bare glem dem!

 

Sæt et sneglehegn/kant op!

Har du en dejlig køkkenhave eller planter, du meget nødig ser ædt af snegle?

Begræns sneglenes adgang til området.

Kommercielle sneglehegn eller sneglekanter kan købes i dyre domme, men man kan selv lave et ved at købe en galvaniseret plade og bukke den.  Et sneglehegn skal placeres cirka 10 cm nede i jorden og være 30 cm over jorden.

Det øverste af pladen skal bukkes ud af i en vinkel på cirka 45 grader, så det fra siden ligner et 1-tal. Sneglen kan ikke kravle op over kanten, da de hænger frit i luften.

Pas på der ikke vokser ting på hegnet, som sneglen kan bruge som ”bro” til at komme over kanten.

Indfang sneglene når de falder ned fra sneglekanten.

 

Giv dem tørt på!

TÆNK DIG OM!

Snegle kan ikke lide at kravle på ujævnt tørt underlag. De har en meget følsom glidesål.

Et ujævnt underlag ødelægger sneglenes slimspor, så det ikke er attraktivt for dem at gå den vej.

Sørg for der er bart mellem dine bede. Når din planter vandes, skal du ikke vande mellem planterne.

Du kan også lægge mos ud i din have mellem bedene, sneglene kan ikke lide at gå på det tørre mos.

Grannåle har også en afskærmende effekt.

Nedfaldsskaller fra træerne og træflis kan bruges til samme formål.

På denne måde vil sneglene naturligt fravælge visse ruter.

Du må IKKE spraye med saltvand eller lægge salt ud på haven. Salt vil trække vand ud af snegle, så de dør af væskemangel. Det er decideret dyremishandling!

 

Sneglegift

SKAL IKKE BRUGES 

Nogle produkter, der er godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af snegle.. Det kan f.eks. være Ferramol!  Det udsender en lugt, der tiltrækker sneglene. Jernfosfat ødelægger sneglenes fordøjelse, så de efter et par dage stopper med at spise. Sneglene trækker sig typisk tilbage tiL deres gemmesteder og dør, og man ser ofte ikke de døde snegle.

Vær opmærksom på sneglegift,  der er ofte at udsulte levende væsener med henblik på aflivning.

Selvom pindsvin eller fugle æder Ferramol, tager de ikke skade – BRUG IKKE GIFT!

Det er tankevækkende at midlet er godkendt af Miljøstyrelsen.

 

Giv sneglene pip!

En mere alternativ og knap så praktisk metode skal nævnes, selvom den næppe er særlig relevant! Moskusænder æder dræbersnegle. Problemet med ænderne er, de efter indtag af snegle efterlader store mængder afføring, der så også udgør et problem for haveejeren.

 

Pindsvinet er din ven!

Pindsvin æder dræbersnegle. Du kan derfor med fordel gøre din have attraktiv for pindsvin.

Dette kan dog konflikte med sneglene, da store tætte kompostbunker er gode for pindsvin at bo i, men svære for mennesker at finde dræbersnegle i.

Du skal derfor selv gøre en indsats for at komme af med sneglene og ikke sætte alle pengene på pindsvin.

 

Sæt i gang nu! 

Sæt gerne ind på alle fronter på en gang!

Din have skal gerne være et balanceret økosystem med et bredt udvalg af planter og dyr.

Selvom et helt naturligt økosystem er at foretrække, kommer vi ikke uden om at gribe ind i miljøet for at skabe bedre forhold for pindsvin og dårligere forhold for dræbersnegle.

 

Stram grebet HELT om brugen af fyrværkeri!

Der lægges op til at regeringen vil begrænse brugen af fyrværkeri, så det fra næste år kun vil være tilladt for privat personer at benytte det fra d. 31. december til 1. januar.

Tiltaget hilses naturligvis meget velkomment, men det er ikke godt nok!

Desværre bliver dyr også bange nytårsaften og dagen derpå.

De har nemlig ikke læst lovprogrammet og ved at det ”bare” er i anledningen af nytåret, der skydes af.

De skadelige effekter på dyrene psyke som følge af fyrværkeriets hærgen kan være så invaliderende, at det er brud på dyreværnsloven, når der bruges krudt.

Dyreværnsloven skal nemlig beskytte dyr md unødig smerte og lidelse.

Jeg håber, derfor vi får et totalt forbud mod brug af fyrværkeri hele året – uden undtagelser!

Møde med borgmesteren om fyrværkeri i Gentofte!

Det er ingen hemmelighed, jeg er indædt modstander af brugen af fyrværkeri!

Jeg kæmper fortsat for, der på et tidspunkt skal være et totalt forbud mod brugen af fyrværkeri hele året rundt.

Fyrværkeri skader nemlig i den grad dyrene. De mange kraftige lysglimt og høje lyde skræmmer dem og kan give vedvarende traumer, der i den grad hæmmer livskvaliteten!

Fyrværkeri har desuden en række negative konsekvenser for miljøet og er også til stor gene for mange mennesker!

Fyrværkeri er dog også til stor glæde for både børn og voksne – et ofte brugt argument for at fyre løs og derfor kan man se på, om der findes gode alternative løsninger, som gavner fællesskabet – INDTIL jeg får mit forbud igennem på Christiansborg ud fra hensynet til dyrenes!

Heldigvis er jeg ikke alene med min bekymringer.

Jeg har fået opbakning af Malene Brandt, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte!

Vi har teamet op med Henrik Beha Pedersen fra ’Plastic Change’ og Mette Hørdum fra bureauet ’Pong’. Mette og Henrik bor også i Gentofte.

Vi har haft et møde med borgmester i Gentofte Michael Fenger for at drøfte mulighederne for om vi lokalt kan igangsætte en proces, der skal kan skabe en kulturændring til, hvordan vi forholder os til og bruger fyrværkeri. Så brugen mindskes til gavn for dyr, mennesker og miljø!

Mødet var positivt, og vi arbejder videre i vores gruppe med nogle gode tanker om et projekt!

Det hører I mere om, når processen er lidt videre!

Der er rigtig mange grunde til at se på, hvad vi kan gøre for at skabe en kulturændring omkring den måde, vi bruger fyrværkeri på, indtil det en dag forhåbentlig forbydes!

Det er små skridt på en lang rejse, da det ikke er nemt at ændre en tradition.

Men det er værd at kæmpe for – både for dyrene, miljøet og fællesskabets skyld!

Bare fordi man har en snude eller et næb, har man ikke en stemme i den offentlige debat, så vi må bjæffe højt for deres skyld!

Tak til Malene Brandt, Henrik Beha og Mette Hørdum for at være ildsjæle, der er er med på at tage action og handle!

Hjælp os at hjælpe dyrene i Ukraine!

Tidligere jægersoldat Thomas Rathsack og jeg samler penge ind til fordel for Ukraines dyr!

Krigen raser, og dyr i massevis er stadig ofre for en brutal virkelighed. 

Dyrlægerne i Ukraine kæmper for at behandle de ekstremt mange dyr, der lider voldsomme skader. 

De arbejder også benhårdt for at få neutraliseret så mange dyr som muligt, så bestanden af dyr ikke eksploderer. 

Dyrlægernes klinikker er ødelagte og mange steder er inddraget som “bombe shelters”, der hjælper mennesker i ly. 

Situationen er kritisk, da dyrlægerne i den grad mangler medicin til at udføre deres livreddende arbejde. 

Vi samler derfor penge ind, der skal bruges til medicin, der sendes afsted til Ukraine og leveres direkte til dyrlægerne.

Vil du hjælpe så send en donation til mobilepay 71764 (Fra snude til snude).

Har du foder, som du gerne vil donere, kan det afleveres på Gersonsvej 2, (Dyreklinikken Artemis) indtil kl 17 på hverdage, i weekenden kan det lægges under trappen.

Krigen må aldrig blive den “nye normal”! 

Dit bidrag vil gøre en stor forskel for ildsjæle, der kæmper for dyrene i en urimelig virkelighed!

Spar krudtet og red dyrene!

Nu starter rædslerne for dyr landet over. Det er nemlig fra d. 15. december tilladt for privatpersoner at købe fyrværkeri til brug over nytåret.

Desværre er der mange mennesker, der ikke respekterer den givne periode, hvor man lovligt må affyre fyrværkeri, som starter d. 27. december.

Det medfører, at rigtig mange dyr uden varsel kan blive udsat for et kæmpe chok, hvis de er så uheldige at få et heksehyl skudt af i deres nærhed.

Chokket sætter sig på krop og sjæl og bæres med videre. Det kan efterfølgende gøre dyrene mere ængstelige, hvilket kan have invaliderende konsekvenser.

Brugen af fyrværkeri er et brud på dyreværnsloven, der skal sikre dyr mod unødig smerte og lidelse og bør være forbudt hele året uden undtagelser.

Indtil det eksekveres, bør salget af fyrværkeri til privatpersoner naturligvis være forbudt.

Perioden hvorpå fyrværkeri skal indskrænkes markant, som det er tilfældet i flere af vores nabolande.

Lad dyrenes ve og vel komme før menneskers behov for forlystelse.

Læg fyrværkeriet på hylden i år og brug f.eks. i stedet pengene på at hjælpe dyr og mennesker, der i disse tiders i den grad har brug for hjælp som følge af krig og ødelæggelse.

Fyrværkeri skader de vilde fugle!

Fyrværkeri er også skadeligt for fuglelivet!

Et nyt studie publiceret af Århus Universitet (Center for Adaptiv Naturforvaltning) viser, at trækfugle som gæs i den grad stresses, når de oplever fyrværkeri.

Kort fortalt er adfærden hos 347 gæs undersøgt gennem en årrække: 12 dage før og 12 dage efter nytårsaften under påvirkning af fyrværkeri.

Nogle af reaktioner på fuglene var: kunne ikke finde hvile, fløj højere og længere på himlen, og brugte mere tid på at lede efter føde efterfølgende. Mange vendte ikke hjem til det sovested, de havde forladt nytårsaften.

Vi har en dyreværnslov, der skal beskytte dyr mod unødig smerte og lidelse.

Studiet her er endnu et eksempel på, hvordan fyrværkeri skader (også) de vilde dyr i naturen, og dermed skal der være et forbud mod brug af fyrværkeri hele året uden undtagelser.

Læs studiet her!

 

Drop brug af fyrværkeri!

Fyrværkeri bør forbydes – muligheden for at hjælpe dyrene er i år stærkt begrænsede.

Dagene op til og efter nytårsaften er et mareridt for mange kæledyrsejere. Rigtig mange dyr bliver nemlig ekstremt bange, når det buldrer, og himlen lyses op af fyrværkeri.

Det er nødvendigt for dyrlægerne at ordinere mange kæledyr dyr beroligende medicin for at hjælpe dem til at komme gennem nytåret uden ”at dø af skræk”.

Der er ikke en slags medicin, der virker lige godt for alle.

Gennem årerne har dyrlægerne fundet frem til, hvad der virker bedst for hver enkelt dyr og er blevet gode til at vejlede nye patienter i, hvad vej vi skal gå i forhold til eventuelt opstart af medicinering.

I år bliver det markant anderledes. Vores mulighed for at hjælpe dyrene er nemlig blevet stærkt forringede.

På grund af de nye regler, der er udsprunget fra et EU direktiv, er det blevet meget vanskeligt og administrativt tungt for os at benytte meget af den medicin, som vi tidligere har haft succes med at give dyrene i forbindelse med nytåret.

De danske politikere bør tænke på dyrene og helt forbyde brugen af fyrværkeri.

Dyr er desværre ikke noget, man bruger tid på at tale om i valgkampen.

Det vil være klædeligt om nogle politikere kom på banen og talte dyrenes sag. Et godt sted at starte vil være at sløjfe brugen af fyrværkeri i år.

Det vil spare mange kæledyr for unødvendig smerte og lidelse og ikke mindst fjerne en stor bekymring for de mange ulykkeligere ejere, der bare gerne vil have, at deres dyr har det godt.

Der har aldrig været mere brug for et forbud end nu – så lad os bruge krudtet andet steds end til gene for dyrene!

 

Sparta skal droppe brugen af fyrværkeri til DHL stafetten!

Mandag løbes der ”DHL stafet” i København.

En tilbagevendende begivenhed, der samler folk omkring teamwork og motion.

Desværre får dagen en kedelig afslutning, da arrangørerne har besluttet at runde eventen af med et festfyrværkeri sidst på aftenen.

Løbet afholdes i Fælledparken, der er et af de mest populære steder at lufte sin hund, og der er rigtig mange hunde i København.

Både hundene, der luftes i parken samt de, der befinder sig i hjemmet, kan derfor forvente at blive skræmt for vid og sans mandag aften.

Fyrværkeri skader alle dyr: hunde, katte og de vilde dyr i naturen. De høje brag og lysglimt kan nemlig give dyrene invaliderende traumer.

Angsten forplanter sig i kroppen og kan gøre dyrene yderst sensitive i mange andre situationer i hverdagen.

Brugen af fyrværkeri påfører dyr unødig smerte og lidelse og er brud på dyreværnsloven, hvilket kaster en sort skygge over Spartas ellers fine arrangement.

Så kære Sparta? Vil I ikke vise et godt eksempel og droppe det planlagte fyrværkeri?

Dagens afslutning med det planlagte skyderi et endnu et godt eksempel på, at brugen af fyrværkeri bør være forbudt hele året uden undtagelser – for dyrenes skyld.

Status fra Ukraine!

Endnu engang skal der lyde en stor tak til alle Jer, der til sammen har doneret ca. 85.000 kroner!
Penge, der blev brugt til indkøb af medicinske komponenter, der for ca. 2 uger siden blev sendt til Polen med det formål at hjælpe de mange dyr, der også er ofte for krigen.

Fakta er at de fleste dyreklinikker i Ukraine er rippet for udstyr.

Alt, hvad der kan bruges til mennesker, er nemlig taget i brug til fordel human hjælp, hvilket efterlader en yderst frustrerende situation for dyrlæger og hjælpere.

Vores sending blev i første omgang leveret til en polsk dyrlæge på en klinik i Meduka i Polen. Da det på daværende tidspunkt stadig var muligt at indkøbe vacciner med mv. i Polen., blev en stor delt sendt til Ukraine.

Tingene blev pakket, og når dyreambulancer ankom fra Ukraine, blev det sendt med tilbage ind i landet.

Der mangler naturligvis stadig virkelig meget veterinært udstyr, og det kommer kun til at blive endnu værre.

Du kan derfor naturligvis stadig støtte os ved at sende en donation til mobilepay 71764 (fra snude til snude), så vil vi hjælpe alt det, vi kan gennem blandt andet Fair Dog og andre fantastiske mennesker, der i øjeblikket er on location og gør en kæmpe indsats.

Vi blev lige før påske spurgt, om vi kunne levere foder for et meget stort beløb, da der var kommet en donation. Transporten skulle afsted samme eftermiddag, så det skulle gå stærkt.

”Jamen, Lise så har vi jo nærmest ikke mere foder på klinikken?” – nej, men der er næppe nogle i reservatet, der dør af sult, så lageret blev tømt og sendt afsted. Nogle gange er der bare ikke tid til den store planlægning, der skal bare eksekveres.

Man kan kun med sorg i hjertet forestille sig, hvordan tingene udvikler sig for de stakkels dyr.

Praktiserende dyrlæger i Danmark er jo så privilegerede at have stort set alt udstyr og medicin til rådighed – ikke at have bare det mest basale som f.eks. et stetoskop, må være enormt frustrerende, da det gør en kæmpe forskel, når dyrene skal hjælpes.

Så er der sendt en donation afsted!

85.000 kroner – TAK?!

Så meget har vi indtil nu indsamlet til fordel for Foreningen Fair Dogs  projekt i Medyka i Polen.

Projektet hjælper, dyrenes ofre for krigen i Ukraine.

Pengene er nu omsat til diverse former for medicinsk udstyr, der i dag blev sendt til brug on location. Det skulle gerne være fremme om 1-2 dage?!

Tak til alle jer, der har hjulpet indtil.

Det store beløb gør, vi har fået en mængde afsted, der forhåbentlig vil gøre en forskel i en ulykkelig situation?.

At måtte efterlade sit dyr bag sig, må være noget af det mest hjerteskærende for et menneske at opleve?!

Dyrene er ofte bange og skadede, så der venter fremadrettet et stor stykke arbejde med at hjælpe dyr og ejerne videre i tilværelsen.

At sende en donation afsted virker så ubetydeligt ved tanken om de mange mennesker, der rent faktisk fysisk rejser afsted for på stedet at hjælpe.

De fortjener den største tak af dem alle?!

Du kan fortsat støtte projektet ved at indbetale til mp 71764 (Fra snude til snude)!

 

 

Tak til Rolf Flor for de fine billeder!